1913

Ludwig Wittgenstein leigde husvære hos postmeister Klingenberg. Her gjorde han forarbeida til det første hovudverket hans som seinare fekk namnet Tractatus Logico-Philosophicus. Samstundes teikna og planla han sitt eige hus i Skjolden.