1958

Huset vart flytta til Bolstadmoen i Skjolden. Her vart det bygd oppatt med nokre endringar. Største endringa var at taket vart snudd 90 grader. Elles er huset intakt og kan lett verte restaurert attende til opprinneleg skikk.