Styret

Foto: Arlen Bidne
Foto: Arlen Bidne

Styret 2020 – 202X

Styreleiar: Trygve Martinussen (e-post)

Sivilsamfunnsaktør/sivilingeniør – pensjonist

Vararepresentant: Magnar Bjørk (e-post)

Nestleiar: Harald Vatne (e-post)

Representerer: Skjolden Bygdelag

Vararepresentant: Silvija Apeinane

Sekretær: Rune J. Falch (e-post)

Representerer: Universitetet i Bergen

Vararepresentant: Simo Säatelä

Styremedlem: Marianne Bugge (e-post)

Representerer: Luster kommune

Vararepresentant: Ole Martin Bakken

Styremedlem: Jon Bolstad (e-post)

Representerer: Skjolden Aktiv

Vararepresentant: Vegard Bolstad

Styret 2014 – 2019

NamnRolleRepresenterer
Ivar KvalenStyreleiarOrdførar, Luster kommune
Harald VatneSkjolden Bygdelag
Rune J. FalchUniversitetet i Bergen
Jon BolstadSkjolden Aktiv
Trygve MartinussenPersonleg engasjement