2021

Årsmelding

Les årsmeldinga for 2021

Wittgensteinseminaret med fagleg leiar Knut Olav Åmås

er i år  1.-3. oktober, og som alltid tidlegare, på Walaker Hotel med utflukt til Skjolden og W-huset laurdag 2. okt..   Sjå det gode program på:    program 2021   

Riv-av-brosjyre

For marknadsføring av W-huset spesielt og Skjolden/Luster generelt som turistmål har SWiS med støtte frå Luster Sparebank og Luster kommune produsert 100 blokker med riv-av-brosjyrer i A4-format, sjå:

How to get to the W-house in Skjolden

Blokkene er lagt ut på strategiske innreiseportar til Luster og på ulike turiststoppestader i kommunen.

 Sponsoravtale med Luster Sparebank

SWiS har inngått ein 3-årig samarbeidsavtale med Luster Sparebank. Banken vil gje tilskot til drifta av stiftinga medan stiftinga skal promotere banken.