Mange bøker, artiklar og akademiske avhandlingar er skrivne om opphaldet og huset til Wittgenstein i Skjolden. Etter hans død i 1951 har interessa for hans liv og arbeid der vore veksande.

Årleg kjem folk frå heile verda for å oppleve staden der Wittgenstein braut nye filosofiske baner og for å føle på dei fysiske rammene for hans viktige arbeid.

Engasjement/publiseringar

Intellektuelt engasjement

Ei rekke av Norges fremste forfattarar og andre intellektuelle med ulike faglege bakgrunnar har i mange år ivra for at Wittgensteinhuset skulle attendeførast. Sponsorar med verdiforankring i kultur kan no få dette gjort verkeleg.

Les meir

Universiteta i Berlin, Manchester og Cambridge

Dei tre universiteta i Berlin, Manchester og Cambridge har gått saman for å støtte opp under gjenreisinga av huset i Skjolden fordi dei alle er tilknytta Wittgenstein.

Les meir

Milliongåver gjer draumen verkeleg

Sogn Avis 11. mars 2017

Les meir

Ein million nærmare å realisera draumen

Sogn Avis 9. mars 2017

Les meir

Wittgensteinhuset blir bygd opp att

NRK Sogn og Fjordane 09.03.2017

Les meir

Hytta til Wittgenstein skal på plass att

NRK Sogn og Fjordane 09.03.2017

Les meir

Samfunnsoppdrag og Wittgenstein i Skjolden

Verdibørsen 25.02.2017
Samarbeidspart professor Harald N. Røstvik om samfunnsoppdraget til arkitektar og om Wittgensteins hus i Skjolden.

Les meir

Ludvig Wittgenstein og skjoldingane

Harald Vatne
2016

Les meir

Vi er gode til å bore tunneler i Norge, men vi har vist liten respekt for husene til store kunstnere

Samarbeidspart professor Harald N. Røstvik
Teknisk Ukeblad 10.05.2016

Les meir

Filosofen Ludwig Wittgenstein var blant dei som påverka utviklinga på 1900-talet mest

Styremedlem Trygve Martinussen
Kronikk
Sogn Avis 19.12.2015

Les meir

Tilbyr Skjolden eit stort akademisk løft

Samarbeidspart professor Harald N. Røstvik
Sogn Avis 18.08.2015

Les meir

Genial hyttetur

D2 11.10.2013
Dagens Næringsliv

Les meir

Filosofens hus

Samarbeidspart arkitekt MNAL Ole Marius Manskow Løken
Diplomoppgave 2013 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Les meir

Håpar å ha gjenreist hytta til Wittgenstein iløpet av tre år

NRK Sogn og Fjordane 07.05.2013

Les meir

On the Trail to Wittgenstein’s Hut

Forfattar: Ivar Oxaal
Transaction Publishers 2010

Les meir

Gjenreis filosofens norske hus!

Knut Olav Åmås
Aftenposten 28.07.2012

Les meir

Det stille alvoret

Forfattarar: Knut Olav Åmås og Rolf Larsen
Samlaget 1994

Les meir