Intellektuelt engasjement

Ei rekke av Norges fremste forfattarar og andre intellektuelle med ulike faglege bakgrunnar har i mange år ivra for at Wittgensteinhuset skulle attendeførast.

Sponsorar med verdiforankring i kultur kan no få dette gjort verkeleg.