1914

Huset sto ferdig i 1914, 45 meter over Eidsvatnet med utsyn til bygda Skjolden. Wittgenstein ønskte å vera langt frå folk og så utilgjengeleg som mogleg. Plassen fekk på folkemunne namnet “Østerrike“.