Filosofen Ludwig Wittgenstein var blant dei som påverka utviklinga på 1900-talet mest