Vi er gode til å bore tunneler i Norge, men vi har vist liten respekt for husene til store kunstnere