2021

Huset og området i kring freda, formalisert ved arrangement 13. mai 2022 grunna korona.