Invitasjon til fredingsmarkering – 13. mai 2022

Wittgensteinhuset og «Østerrike» (navnet som folket i Skjolden sette på området ikring og som no er innarbeidd på kart), vart freda i 2021. Grunna corona har det offisielle arrangementet for deklarering av fredinga vorte utsett til 2022.

Alle er hjarteleg velkomne til å bli kjent med huset denne dagen i godt og triveleg selskap!

Sjå program her