Universitetet i Bergen tek W-huset i bruk

Deltagerne fra konferansen Wittgenstein & AI
(Foto: Alois Pichler)

Tekst: Simo Säatelä, Rune J. Falch, Alois Pichler

Wittgenstein-forskergruppen og forskergruppen for Filosofi og tekstteknologi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen arrangerte to internasjonale konferanser i Skjolden i tidsrommet 29. mai – 2. juni, etterfulgt av en workshop 3.-4. juni organisert av Wittgensteinarkivet. I løpet av en storslått uke både faglig i Fjordstova og sosialt på Skjolden hotell og rundtom i Skjolden, var prikken over i-en to besøk til Wittgensteinhuset:

31. mai besøkte deltakerne fra Tractatus Centennial Conference huset, med Harald Vatne som guide. Besøket og Haralds guiding var svært verdsatt, og mange av deltagerne uttrykte sin begeistring over stedet og måten huset er gjenreist på. I denne ekskursjonen deltok 19 forskere fra ni land (GB, NO, FI, US, AT, ES, PL, IN, DE).

2. juni foretok deltagerne på konferansen Wittgenstein & Artificial Intelligence et besøk ledet av UiBs representant i SWiS, Rune J. Falch. Igjen var deltagerne begeistret og opprømt over å ha anledning å besøke huset. I sammenheng med dette besøket holdt Ilse Somavilla (Universitetet i Innsbruck) et foredrag om Wittgenstein. Det opplevdes som meget inspirerende å ha anledning å lytte på foredraget i andre etasje i Wittgensteins hus, med balkongutsikten mot Eidsvatnet. Denne gangen var det 27 deltakere fra elleve forskjellige land (GB, NO, FI, US, AT, PT, IT, PL, CN, CZ, DE).

Vi kan trygt si at alle besøkende satte stor pris på muligheten til å oppleve huset, de fleste for første gang. For mange var det selve høydepunktet på konferansen og oppholdet i Skjolden, og for flere var det slik at muligheten til å besøke Skjolden og Wittgensteins hus var en vesentlig del av motivasjonen for å delta på konferansene. Mange uttrykte også et ønske om å besøke Skjolden igjen!

Til og fra huset 3. juni

Eide gard 4. juni

Dronefilm frå besøket

Filma/redigert av Dr. Ian Ground