Gåve til SWiS frå sivilarkitekt Ole Marius M Løken: Modell av W-huset

Ole Marius M. Løken valgte i 2012 attendeføring av Wittgensteinhuset som si diplomoppgåve. Han utførte eit omfattande arbeid med m.a. registrering av data og rekonstruksjonsteikning av huset. For illustrasjon utførte han også ein modell av W-huset. Denne modellen har han gitt til Stiftinga. Modellen er utstilt i inngangen til Fjordstova i Skjolden.