Personteljar for besøkande til Wittgensteinhuset

I mai 2022 fekk me montert personteljar for registrering av besøkande. Dette grunna eigeninteresse og for å dokumentere interessa for huset i fbm eventuelle søknadar om prosjektfinansiering og liknande. Frå 1. mai til 21. juli har rundt 1400 personar vore oppom W-huset. Teljaren tel utan å bruke kamera og det blir ikkje registrert personopplysningar.