Siste nytt

Ny leiar i stiftinga

Ved styremøtet 25. juni vart Eli Hansen Moen valt til ny styreleiar.

Les meir

Ope hus under Kulturdagane Skjolden 2024!

Stiftinga Wittgenstein i Skjolden er 10 år, og vil markere det med ope hus under Kulturdagane Skjolden 2024. Les meir om dette under Arrangement.

Les meir

I Wittgenstein sine spor til Wien og Trattenbach

Av Oddvin Sørheim (tekst og foto) Èin av våre lokale guidar i Wittgenstein-huset på Skjolden, Oddvin Sørheim, gjorde i midten av april ei reise til Ludwig Wittgenstein sitt heimland Austerrike. Den kjende filosofen var fødd 1889, og vaks opp i ein særs velståande familie i Wien. Hovudhuset til familien, kalla Palais Wittgenstein, vart etter andre […]

Les meir

Rekordtidleg opning av W-huset i 2024: 29. februar

Arkitekthøgskulen i Oslo på besøk

Les meir

Mangearta interesse for Wittgensteinhuset i 2023

Huset har kome til sin fulle rett! Sjå meir på nettsida for filosofi og idèhistorie: https://www.salongen.no/nyheter/179523

Les meir

W-seminar 2023 og W-filmpremiere 30. sept.

Wittgensteinseminaret (29. sept.-1. okt.) i regi av Knut Olav Åmås blir i år som alltid tidlegare avvikla på Walaker Hotel i Solvorn, sjå program. Me i Stiftinga Wittgenstein tek del i seminaret med beretning og syning av bileter frå demonteringa og attreisinga av W-huset. Dessutan vil me som «vertskap» guide under befaringa til Huset på […]

Les meir

Living like Wittgenstein

I can’t imagine that I could have worked anywhere as I do here Ludwig Wittgenstein in a letter to G.E.Moore during his stay in Skjolden, October 1936

Les meir

Wittgensteinfilmane ferdige

Etter arbeid gjennom fleire år kan Therese og Jørgen no presentere det gode resultatet.Sjå mellom anna opptak med unike tidsvitner om Wittgenstein i Skjolden.

Les meir

Invitasjon til dugnad – berging av utmarksløe

Ivaretaking og drift av W-huset er den fremste oppgåva for styret i stiftinga. Men me er òg opptekne av landskap og dei kulturhistoriske bygningane på vegen inn til huset.

Les meir

Første året med personteljar vart ei positiv overrasking

Etter fleire år med vage oppfatningar kring talfesting, fekk me i år konkrete tal frå personteljaren. Og resultatet på kring 2800 besøkande vart ei gledeleg overrasking og fleire gongar meir enn dei fleste kunne drøyme om!

Les meir

Wittgenstein seminar 2022

Seminaret vart halde første helga i oktober ved Walaker Hotel i Solvorn, og sjølvsagt med dagsutflukt til Skjolden. Årets tema var «Wittgensteins verd. Nye blikk på Wien og wienerkulturen». Og ein gong i løpet av helga dukka det plutseleg opp eit flott LW-kunstverk i Skjolden av gatekunstnaren Töddel.

Les meir

Martin kom heilt frå Austerrike for å ro over til «Østerrike» i Skjolden

Martin Wallner (36) tok med seg tvillingsøstera Elisabeth og reiste til den verdskjende filosofen sitt unike hus bygd i ei ur over Eidsvatnet i Skjolden. Høgdepunktet var å ro over og gå i land i skråninga under huset, nett slik Ludwig Wittgenstein sjølv gjorde mange gonger.

Les meir

Endring i styret i SWiS

Harald Vatne går ut og Eli Hansen Moen kjem inn

Les meir

Dokumentarfilm om Wittgenstein i Skjolden. Løyving frå Luster kommune og Fritt Ord

Les meir

Gåve til SWiS frå sivilarkitekt Ole Marius M Løken: Modell av W-huset

Les meir

Personteljar for besøkande til Wittgensteinhuset

Les meir

Universitetet i Bergen tek W-huset i bruk

Tre seminar med stor internasjonal deltaking avvikla i Skjolden

Les meir

Wittgenstein’s Boat Europa rundt

Nå først i Bergen

Les meir

Fredningsmarkeringa 13. mai 2022

Bilete, reportasje og helsingar i gjesteboka

Les meir

Invitasjon til fredingsmarkering – 13. mai 2022

Les meir