Styret

Leiar: Ivar Kvalen

Ordførar, Luster kommune
Epost

Harald Vatne

Skjolden Bygdelag
Epost

Rune J. Falch

Universitetet i Bergen
Epost

Jon Bolstad

Skjolden Aktiv
Epost